Szkoła Montessori – co warto wiedzieć na jej temat?
Szkoła Montessori – co warto wiedzieć na jej temat?

W ostatnich kilku latach coraz więcej można usłyszeć na temat szkół Montessori. To placówki, które kształcą dzieci zgodnie z założeniami metod pedagogicznych opracowanych na przełomie XIX i XX wieku przez włoską lekarkę, Marię Montessori.

To dość innowacyjny program nauczania, który stawia na całościowy rozwój dziecka, także w aspekcie umiejętności społecznych, kreatywności czy samodzielności. Jakie założenia ma szkoła Montessori? Jakich korzyści mogą oczekiwać rodzice zapisujący swoje pociechy do takich placówek?

Czym właściwie jest szkoła podstawowa Marii Montessori?

Montessori to program nauczania, który charakteryzuje się holistycznym podejściem do rozwoju uczniów. Zgodnie z tą koncepcją, dziecko w szkole powinno powiększać nie tylko merytoryczną wiedzę, ale również umiejętności, które zaprocentują w dorosłym życiu.

Chodzi tu przede wszystkim o umiejętności społeczne, samodzielność, chęć ciągłego rozwoju, a także kreatywne myślenie. Pedagogika Marii Montessori zakłada, że w każdym dziecku drzemie potencjał do dokonywania wielkich rzeczy – im wcześniej zostanie odkryty, tym większe szanse na jego efektywne wykorzystanie.

Metoda Montessori znacznie różni się od tradycyjnych szkół. Nauczyciele pracują ze znacznie mniejszymi grupami dzieci, klasy są odpowiednio zaprojektowane z naciskiem na rozwojowe środowisko, a ponadto stosuje się innowacyjne narzędzia dydaktyczne, które często potocznie określa się jako zabawki Montessori.

Dziecko ma sporo swobody i często może wybierać zagadnienia, jakich chce się uczyć w danym momencie. Pomimo nowatorskich metod, program nauczania jest spójny z ustawowym programem edukacji, a zatem dzieci nabywają tą samą wiedzę merytoryczną, co dzieci uczęszczające do tradycyjnych szkół.

szkoła montessori klasa

Kim była Maria Montessori?

Maria Montessori urodziła się w 1870 roku we Włoszech. Od najmłodszych lat preferowała nauki ścisłe i odnosiła w nich dobre wyniki. Po ukończeniu szkoły średniej zdecydowała się na studia medyczne, co pod koniec XIX wieku było bardzo odważną decyzją. Warto bowiem zaznaczyć, że w tamtych czasach zawód lekarza był społecznie przypisywany mężczyznom.

Maria Montessori po ukończeniu studiów medycznych rozwijała się także jako pedagog, pracując zwłaszcza z dziećmi niepełnosprawnymi. Pierwotnie to właśnie z myślą o kształceniu osób z niepełnosprawnością włoska lekarka zaczęła rozwijać swój autorski program nauczania.

Montessori kierowała się konstruktywną krytyką naukową psychologii i prowadziła skrupulatne obserwacje, z których wyciągała wnioski. Wierzyła, że każde dziecko jest wspaniałe i ma w sobie potencjał do robienia wielkich rzeczy. Kluczem do wydobycia tego potencjału ma być wolność rozumiana przez swobodę dziecka w wyborze zagadnień, które będzie rozwijać. Pierwsza szkoła Montessori została otworzona w 1907 roku w Rzymie.

Innowacyjny program nauczania szybko stał się przedmiotem badań naukowych, które wykazały, że jest on skuteczny. Maria Montessori miała syna, który po osiągnięciu wieku nastoletniego stał się jej asystentem. Zmarła w 1952 roku w Holandii. We Włoszech została upamiętniona poprzez umieszczenie jej podobizny na banknocie 1000 lirów.

produkty slime box w szkole montessori

Jakie są podstawowe założenia metody Montessori? Program nauczania.

W pedagogice Montessori bardzo istotną kwestią jest tzw. wychowanie kosmiczne. Dzieci rozwijają wiedzę o otaczającym je świecie, o zjawiskach i procesach zachodzących w przyrodzie i życiu społecznym. Do tego służy starannie zaprojektowana przestrzeń klas lekcyjnych, a także innowacyjne narzędzia i zabawki dydaktyczne. Do podstawowych założeń Montessori możemy zaliczyć:

 • Metoda ukierunkowana na całościowy rozwój uczniów – począwszy od wiedzy merytorycznej, poprzez kreatywne myślenie i samodzielność, aż po umiejętności społeczne.
 • Dziecko otrzymuje dużą dozę wolności i swobody w wyborze zagadnień, których chce się uczyć. Metoda zakłada, że tylko realnie interesujący przedmiot może być efektywnie uczony.
 • Dzieci są zachęcane do samodzielnej zabawy i sięgania po otaczające zabawki i narzędzia. W ten sposób wzmacnia się w nich chęć odkrywania i poznawania świata.
 • Każde dziecko jest wyjątkowe i wymaga indywidualnego podejścia. Aby to osiągnąć, grupy przypadające na jednego nauczyciela są znacznie mniejsze.
 • Pomimo innowacyjnych metod kształcenia, sam program nauczania jest zbieżny z ustawowym programem edukacji w Polsce.
 • Zamysłem szkoły Montessori jest przygotowanie dzieci do dorosłego życia. Ukierunkowanie ich rozwoju i wskazanie mocnych stron. Dziecko jest również dużo bardziej samodzielne, otwarte na naukę nowych zagadnień i świadome swoich atutów.

Reasumując, metoda Marii Montessori odznacza się holistycznym podejściem. Daje dzieciom dużo swobody oraz uczy samodzielności. Dziecko po opuszczeniu szkoły Montessori ma być bardziej świadome otaczającego je życia, a także znać swoje mocne strony, które będzie rozwijać w szkole średniej, a następnie na studiach.

uczniowie szkoły montessori

Co to jest szkoła Montessori?

Szkoła Montessori to placówka edukacyjna zajmująca się kształceniem dzieci w wieku 7 – 15 lat. Musi spełniać określone wymogi, takie jak: odpowiednio zaprojektowane i wyposażone klasy, niewielkie grupy uczniów prowadzone przez jednego nauczyciela.

Nauczyciel musi posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne, rok praktyki studenckiej pod nadzorem, a także ukończony kurs pedagogiki Montessori. W szkole Montessori stosuje się innowacyjne metody kształcenia, które mają przede wszystkim ukazać dziecku naukę jako coś przyjemnego i ciekawego. Pomimo sporych różnic z tradycyjną szkołą, program nauczania jest zgodny z odgórnymi wymogami.

Szkoła Montessori to placówka prywatna, a zatem rodzice muszą być przygotowani na opłacanie czesnego. Dziecko można przygotować do kształcenia w takiej szkole wybierając wcześniej przedszkole dla dzieci powyżej 3. roku życia.

Zawsze warto sprawdzić, czy placówka posiada stosowne certyfikaty, które zaświadczają, że stosowane metody są zgodne z pedagogiką Montessori. Dostępność tych szkół w ostatnich latach znacznie wzrosła, a wszystko za sprawą coraz większej świadomości rodziców na temat skutecznych metod nauczania. Poza szkołami Montessori, istnieją również żłobki oraz przedszkola.

Jakie zalety posiada edukacja w szkole Montessori?

Kształcenie uczniów w szkole Montessori może przynieść wiele korzyści, które zaprocentują w przyszłości. Wszystko za sprawą całościowego podejścia do procesu edukacji. Dużym plusem jest również to, że nauczyciele prezentują indywidualne podejście do każdego ucznia, starając się wydobyć jego potencjał oraz wzmocnić mocne strony. Oto korzyści takiego kształcenia:

 • Dziecko uczy się kreatywnego i twórczego myślenia,
 • Możliwość wyboru zagadnień i aktywności w czasie wolnym wzmacnia samodzielność,
 • Szkoła Montessori stara się pielęgnować w dzieciach wysokie poczucie własnej wartości,
 • Dzieci uczą się umiejętności społecznych oraz pracy w grupie,
 • Dziecko jest lepiej ukierunkowane na dalszy rozwój swoich atutów,
 • Większa świadomość na temat zjawisk i procesów zachodzących w otaczającym świecie,
 • Dostęp do biblioteczki Montessori oraz pomocy dydaktycznych,
 • Naturalna ciekawość świata oraz chęć ciągłego rozwoju.

A zatem, choć szkoła Montessori wiąże się z dodatkowym wydatkiem, wielu rodziców uważa, że warto ponieść takie koszty, aby zainwestować w lepszą przyszłość swojego dziecka.

Zwłaszcza, że istnieje wiele naukowych badań, które jednoznacznie potwierdzają, że taki program jest dużo efektywniejszy i korzystnie wpływa na ogólny rozwój uczniów.

szkoła podstawowa montessori

Dzieci w wieku jakim można zapisać dziecko do szkoły Montessori?

Program zgodny z metodą Marii Montessori jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prym wiedzie przede wszystkim szkoła podstawowa złożona z ośmiu klas, dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat.

Wcześniej rodzice mogą jednak wysłać swoje dziecię do przedszkola Montessori dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Jeszcze wcześniej, dla maluchów dostępne są żłobki Montessori, aczkolwiek te placówki wciąż są rzadkością w naszym kraju.

Jeśli chodzi o szkoły średnie, w niektórych polskich miastach dostępne są już licea prowadzone zgodnie z metodą Montessori.

Ile kosztuje czesne w przedszkolu Montessori?

Każda szkoła Montessori sama ustala wysokość czesnego. Duże znaczenie ma liczba godzin, wyżywienie, a także dodatkowe opcje, jak np. czas spędzany w świetlicy w godzinach, które zapewnią rodzicom większy komfort pracy. Wysokość czesnego w przedszkolu zaczyna się od 500 – 600 zł, natomiast w ekskluzywnych placówkach dochodzi do ok. 1000 zł za miesiąc.

Wybierając przedszkole Montessori zawsze warto zwrócić uwagę, co dokładnie obejmuje czesne. Niektóre placówki mają różne pakiety, dzięki czemu, rodzice mogą dobrać opcję najkorzystniejszą dla swoich dzieci.

szkoła marii montessori

Ile kosztuje nauka w szkole Montessori?

Szkoła Montessori to przede wszystkim niepubliczna szkoła podstawowa podzielona na osiem klas. Program nauki jest tu zbieżny z odgórnym programem, aczkolwiek stosuje się bardziej efektywne programy oraz skupia się na ogólnym rozwoju uczniów. Jeśli chodzi o koszty, czesne w szkole podstawowej wynosi ok. 750 – 1200 złotych za jeden miesiąc.

Tutaj również wiele zależy od renomy szkoły, lokalizacji, a także od jej wyposażenia. Plusem jest jednak to, że na przestrzeni lat pojawiło się wiele placówek kształcących zgodnie z pedagogiką Marii Montessori, a większa dostępność szkół wpłynęła na to, że czesne jest nieco niższe.

Z jakich metod nauczania korzysta szkoła Montessori?

Szkoła Montessori musi spełniać określone wymagania. Nie każda placówka może bowiem używać tej nazwy, choć niestety nadużycia się zdarzają. Rodzice mogą jednak dość łatwo zweryfikować renomę szkoły czytając opinie innych rodziców, a także korzystając z dni otwartych drzwi. Po jakie rozwiązania sięga szkoła Montessori, aby uzyskać oczekiwane rezultaty?

 • Sale lekcyjne muszą odznaczać się określonym wystrojem. Są przestronne i podzielone na części tematyczne. Otoczenie jest niezwykle istotne w miejscach rozwoju Montessori. Ma zachęcać do odkrywania nowych rzeczy, a jednocześnie, wpływać na wyższy komfort nauki.
 • Uczniowie mają więcej czasu wolnego, w którym mogą wybierać zagadnienia, których chcą się uczyć. W ten sposób wzmacnia się samodzielność, a także autonomiczne decyzje.
 • Klasy są wyposażone w liczne zabawki oraz narzędzia dydaktyczne. Ich zamysł jest prosty – nauka poprzez zabawę. Istnieje wiele badań naukowych, który potwierdzają, że mózg dużo szybciej przyswaja informacje, gdy młoda osoba jest realnie zainteresowane nauką.
 • Zajęcia odbywają się w dużo mniejszych grupach. Wszystko po to, aby nauczyciel miał możliwość indywidualnego podejścia do potrzeb każdego podopiecznego.
 • Nauczyciel pełni funkcję kreatora środowiska. Ma stanowić przykład do naśladowania, a jednocześnie bacznie obserwować rozwój każdego dziecka.
 • W szkołach Montessori bardzo często organizuje się zajęcia, których celem jest wzmacnianie kreatywnego i twórczego myślenia, a także praca w grupie.
 • Po odkryciu atutów uczniów, nauczyciel stara się w taki sposób ukierunkować dalszą naukę, aby do maksimum wykorzystać potencjał podopiecznego.
 • Rodzice uczniów na bieżąco otrzymują kompletne informacje zwrotne, tak, aby również w domu mogli stosować zabawy wspierające prawidłowy rozwój dziecka.

Punktem wyjściowym w każdej szkole Montessori jest podstawowe założenie włoskiej lekarki, która stworzyła ten program nauczania: każde dziecię jest wspaniałe i wyjątkowe i w każdym dziecku tkwi duży potencjał do robienia wartościowych rzeczy.

przybory szkolne montessori

Czym się różni szkoła Montessori od tradycyjnej szkoły?

Szkoła Montessori znacząco różni się od tradycyjnej szkoły podstawowej, a większość różnic można zauważyć po zapoznaniu się ze stosowanymi metodami. Przede wszystkim różnią się sale lekcyjne.

Klasa w szkole Montessori ma przypominać różnorodny świat, który zachęca do odkrywania i poznawania nowych rzeczy. Każde dziecko odnajdzie w nim przytulny zakątek, w którym będzie pogłębiać swoją wiedzę w trakcie lekcji. Klasa jest podzielona na tematyczne sekcje, a w każdej sekcji znajdują się edukacyjne pomoce i zabawki.

Lekcje odbywają się w dużo mniejszych grupach, zwykle do 8 dzieci na jednego nauczyciela. To bardzo ważne, ponieważ jednym z podstawowych założeń szkoły Montessori jest nacisk na indywidualne potrzeby każdego dziecka.

Program nauki również jest nieco zmodyfikowany, choć oczywiście zgodny z odgórnymi wytycznymi, tak, aby odpowiednio przygotować dzieci do kształcenia w szkole średniej. Zajęcia są jednak dostosowywane do zainteresowań podopiecznych. Klasy można modyfikować, tak, aby w tej samej grupie znalazły się dzieci połączone wspólnymi zainteresowaniami.

Czy szkoła podstawowa Montessori jest dla każdego dziecka?

Jak najbardziej, każde dziecko może pogłębiać swoją wiedzę w szkole Montessori. Tutaj warto pamiętać, że początkowo metoda była rozwijana w trakcie pracy z niepełnosprawnymi dziećmi.

Zajęcia okazały się niezwykle stymulujące, dzięki czemu, Maria Montessori postanowiła sprawdzić swoją metodę także przy zdrowych dzieciach. Szkoła podstawowa jest adresowana do dzieci w wieku 7 – 15 lat, aczkolwiek zdarzają się placówki, które przyjmują już od 6. roku życia.

Główny zamysł pedagogiki Montessori także podkreśla, że jest to metoda uniwersalna dla każdego dziecka – w końcu każde dziecko jest wyjątkowe i zdolne do robienia ważnych i wartościowych rzeczy.

dzieci w szkole montessori

W jakich grupach kształcą się uczniowie w szkole Montessori?

Jednym z wymogów szkoły Montessori są mniej liczne grupy, w których nauczyciel będzie miał możliwość obserwowania rozwoju każdego dziecka i dostosowywania zajęć do jego potrzeb. Dlatego też, preferowane są grupy kilkuosobowe.

Optymalna klasa w szkole Montessori liczy 6 – 8 podopiecznych. To umożliwia nauczycielowi zachowanie najważniejszych założeń. Ponadto, łatwiej tu o stworzenie dobrze skonsolidowanej grupy.

Kontakt z rówieśnikami pozwala rozwijać zdolności społeczne, a także współpracować w grupie. Istnieją placówki, w których można spotkać grupy stworzone wyłącznie dla dziewcząt oraz dla chłopców.

Jakie zabawki wykorzystuje szkoła Montessori?

Zabawki Montessori to pojęcie, które zyskało dużą popularność i jest obecnie powszechnie stosowane. Warto jednak pamiętać o tym, że w praktyce są to bardzo zaawansowane pomoce dydaktyczne, które mają umożliwić dziecku wartościową i rozwojową zabawę.

W trakcie takiej zabawy dziecko dużo szybciej rozwija umiejętności oraz zdobywa nową wiedzę. W szkołach Montessori znajdziemy pomysłowe liczydła z koralikami i wrzecionami, bryły do nauki geometrii, globusy, mapy, foremki, klocki, tablice językowe, czy też karty z wynalazkami i ważnymi postaciami.

Dużym plusem jest to, że zabawki Montessori są ogólnodostępne i można je zakupić przez Internet, tak, aby dziecko mogło z nich korzystać także w zaciszu swojego pokoju.

Czy szkoła Montessori jest dobra?

Tak i potwierdzają to liczne badania naukowe. Jeszcze w XIX wieku, gdy metoda ta była stale rozwijana przez Marię Montessori, badania nad nią prowadziło wielu pedagogów oraz psychologów. Badania wykazały, że metoda Montessori ma korzystny wpływ na ogólny rozwój uczniów, pozwala na szybsze osiąganie zadowalających postępów, a także wpływa na wyższe poczucie własnej wartości uczniów.

Jednocześnie, dziecko uczy się samodzielności, podejmowania autonomicznych decyzji, a także zyskuje świadomość na temat tego, jak ważny jest stały rozwój. W metodzie Montessori bardzo duży nacisk kładzie się również na kreatywne myślenie. Zgodnie z założeniami, każde dziecko ma w sobie duszę odkrywcy i ma potencjał do robienia dużych rzeczy, pod warunkiem prawidłowego rozwoju.

Szkoła podstawowa Montessori oznacza dla rodziców dodatkowy koszt. Jest to niemały wydatek, ponieważ czesne za miesiąc nauki wynosi od 700 do nawet ponad 1000 złotych.

Jednak jest to bardzo dobra inwestycja w rozwój uczniów, która zachowa swój indywidualizm i nie zostanie skrzywdzone przez tradycyjny program nauki, który jest sztywny i nie bierze pod uwagę indywidualnych różnic.

Czas spędzony w szkole Montessori na pewno ułatwi rodzicom dobre wychowanie dziecka, a ponadto wykształcenie szacunku do nauki oraz otaczającego nas społeczeństwa.

Tak więc, zapraszamy wszystkie osoby do skorzystania z zajęć w klasie, która składa się z nauczycieli, znających odpowiednie metody nauki i współpracy z najmłodszymi.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl